PROJEKT

„Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii”


W dniu 28.09.2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii” pomiędzy Gminą Knurów oraz Województwem Śląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla poddziałania: 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych, w tym mieszkań socjalnych w Knurowie. Realizację celu głównego umożliwi adaptacja 1 budynku na 8 mieszkań socjalnych. Inwestycja obejmować będzie przebudowę pomieszczeń części mieszkalnej z wydzieleniem dodatkowego mieszkania na parterze poprzez zaadoptowanie pomieszczeń gospodarczych oraz powiększenie jednego z mieszkań na piętrze poprzez adaptację strychu. Docelowo powstaną mieszkania jedno i dwu-pokojowe w parterze oraz dwu i trzy-pokojowe na piętrze budynku. Do części mieszkań przewidziano pomieszczenie przynależne – komórkę lokatorską dostępną z korytarza ogólnego.

W celu dostosowania obiektu do stanu projektowanego zostaną wykonane następujące roboty:


- demontaż istniejących urządzeń i instalacji,
- wyburzenia,
- zamurowania, montaż nadproży,
- zerwanie istniejących posadzek, okładzin posadzkowych, części tynków, okładzin sufitowych,
- nowe ściany i ściany działowe,
- likwidacja zbiorników szamb,
- nowe ścianki działowe i posadzki wraz z adaptacją części podpiwniczonej na pomieszczenia gospodarcze,
- przebicia oraz zamurowania w ścianach istniejących związanych z nowymi otworami drzwiowymi, okiennymi,
- wzmocnienie/wymiana konstrukcji więźby,
- ocieplenie dachu i stropu mad piętrem,
- izolacja pozioma istniejącej posadzki parteru,
- drenaż wokół budynku,
- odtworzenie posadzek i okładzin posadzkowych,
- odtworzenie tynków,
- wzmocnienie istniejącego stropu/ wykonanie stropu nad parterem,
- wymiana/wzmocnienie części elementów konstrukcyjnych drewnianych stropu nad piętrem,
- zabezpieczenie i konserwacja lub wykonanie ściągów w stropach,
- wykonanie instalacji wewnętrznych,
- przebicia w stropach w celu wykonania nowych przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych,
- kominy wentylacyjne i spalinowe wraz z czapami kominowymi,
- montaż stolarki okiennej odpowiadającej obecnie obowiązującym normom,
- odtworzenie zewnętrznych parapetów, wzoru drzwi zewnętrznych i drewnianych drzwi do komórek, założenie szprosów w oknach wewnątrz szyby oraz na parterze okiennic drewnianych,
- termomodernizacja budynku,
- zagospodarowanie terenu.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 288 218,99 zł, w tym:


- wydatki kwalifikowane: 1 265 712,26 zł
- współfinansowanie UE : 785 374,46 zł


Galeria zdjęć


link do galerii zdjęć

Copyright © 2009 MZGLiA