Ankieta dotycząca planowanego przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji kompleksowej termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji kolejnych budynków mieszkalnych w Rejonie Starego Knurowa: przy ul. Dworcowej 23, ul. Dworcowej 25 oraz przy ul. Poniatowskiego 2

Gmina Knurów zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej planowanego przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji kompleksowej termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji kolejnych budynków mieszkalnych w Rejonie Starego Knurowa: przy ul. Dworcowej 23, ul. Dworcowej 25 oraz przy ul. Poniatowskiego 2. Przedsięwzięcie jest kontynuacją procesu rewitalizacji w tym obszarze, a jego realizacja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną obiektów, obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej

link do ankiety

Skip to content