Obsługa zasobów mieszkaniowych i użytkowych wraz z ich obejściami stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w zakresie wykonywania bieżących napraw i konserwacji

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/

Skip to content