Tablica ogłoszeń

30.05.2018r.

Informacja w sprawie Zatwierdzonych Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

treść informacji

12.08.2015r.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

treść komunikatu

12.08.2015r.

Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż złomu pochodzącego z wymiany instalacji centralnego ogrzewania i robót remontowych w budynku pawilonu handlowo usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie

dokumentacja przetargowa

14.07.2015r.

Ogłoszenie o unieważnieniu drugiego postępowania na sprzedaż złomu pochodzącego z wymiany instalacji centralnego ogrzewania i robót remontowych w budynku pawilonu handlowo usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

24.06.2015r.

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż złomu pochodzącego z wymiany instalacji centralnego ogrzewania i robót remontowych w budynku pawilonu handlowo usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie

dokumentacja przetargowa

15.06.2015r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż złomu pochodzącego z wymiany instalacji centralnego ogrzewania i robót remontowych w budynku pawilonu handlowo usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

11.05.2015r.

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na sprzedaż złomu pochodzącego z wymiany instalacji centralnego ogrzewania i robót remontowych w budynku pawilonu handlowo usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie

ogłoszenie o wyborze oferty

21.04.2015r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż złomu pochodzącego z wymiany instalacji centralnego ogrzewania i robót remontowych w budynku pawilonu handlowo usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie

dokumentacja przetargowa

29.08.2014r.

Do pobrania oświadczenie dłużnika ubiegającego sie o przyznanie ulgi

druk oświadczenia

12.11.2013r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokaloweji Administracji

treść ogłoszenia

8.10.2013r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru inwestorskiego

treść ogłoszenia

informacja o wynikach naboru


23.10.2013r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż złomu pochodzącego z wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku pawilonu handlowo usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie

dokumentacja przetargowa

informacja o unieważnieniu postępowania


8.05.2013r.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków w lokalach administrowanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

treść regulaminu

03.10.2011r.

Ogłoszenie o ponownym naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora nadzoru inwestorskiego

treść ogłoszenia

24.08.2011r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora nadzoru inwestorskiego

treść ogłoszenia

03.02.2011r.

Informacja w sprawie należności pieniężnych za 2010 rok z tytułu wierzytelności

treść informacji

19.03.2010r.

Informacja o zmianie czasu pracy MZGLiA

treść informacji

08.01.2010r.

Informacja w sprawie należności pieniężnych za 2009 rok z tytułu wierzytelności

treść informacji


Copyright © 2009 MZGLiA