Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rozbiórki istniejącego budynku wielorodzinnego wraz z istniejącą infrastrukturą usytuowanego przy ul. Damrota 1 na działce nr 1856 w Knurowie

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/

Skip to content