Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce
budynków wielorodzinnych i gospodarczych położonych na terenie miasta Knurów

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl

Skip to content