Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: “Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Dworcowa 14 i 16 z likwidacją źródeł niskiej emisji”

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/

Skip to content