Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 6 z likwidacją źródeł niskiej emisji”

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/

Skip to content