Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: “Termomodernizacja budynku przy ul. Janty 2 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu”

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/

Skip to content