Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. “Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – II etap” położonych w Knurowie z podziałem na zadania.

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/

Skip to content