WYKONANIE REMONTU DACHÓW WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl

Skip to content