WYKONYWANIE USŁUG GOSPODARCZYCH, UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI ORAZ OBSŁUGI PORTIERSKIEJ W BUDYNKACH UŻYTKOWYCH I MIESZKALNO – UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/

Skip to content