PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 ROKU PROWADZONYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIEOgłoszenia o zamówieniu

12.02.2019r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia


8.02.2019r.

PEŁNIENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA TECHNICZNEGO ORAZ WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

informacja z otwarcia ofert


31.01.2019r.

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR C/15 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. STEFANA BATOREGO 10 W KNUROWIE

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

odpowiedź na zapytanie wykonawcy (13.02.2019 r.)


zamówienia publiczne z 2018 r.


Copyright © 2009 MZGLiA