PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 ROKU PROWADZONYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIEOgłoszenia o zamówieniu

7.10.2019r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKANIA NR 11 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY AL. PIASTÓW 11C W KNUROWIE

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenia o wyborze oferty

2.10.2019r.

PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. ANTONIEGO SŁONINY 4/7, 15/7 W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STAREGO KNUROWA"

ogłoszenie o wyborze oferty

29.08.2019r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKANIA NR 11 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY AL. PIASTÓW 11C W KNUROWIE

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

5.08.2019r.

PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. ANTONIEGO SŁONINY 4/7, 4/11, 10/4, 13/1, 15/7, 17/3 W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STAREGO KNUROWA"

ogłoszenie o wyborze oferty

05.06.2019r.

PRZEBPRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. SPÓŁDZIELCZA 2/2, ŻWIRKI I WIGURY 1/3, SŁONINY 8/1, KOŚCIUSZKI 9/1 W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STAREGO KNUROWA"

ogłoszenie o wyborze oferty

17.05.2019r.

PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. KS. A. KOZIEŁKA 40/1, 40/2, 40/3 W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STAREGO KNUROWA"

ogłoszenie o wyborze oferty


17.05.2019r.

PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. KS. A. KOZIEŁKA 42/3, 42/11, 38/6 W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STAREGO KNUROWA"

ogłoszenie o wyborze oferty


29.03.2019r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


26.03.2019r.

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 2 I SPÓŁDZIELCZEJ 4 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


12.03.2019r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

informacja o unieważnieniu postępowania


6.03.2019r.

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR C/15 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. STEFANA BATOREGO 10 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


19.02.2019r.

PEŁNIENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA TECHNICZNEGO ORAZ WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

20.08.2019r.

PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. ANTONIEGO SŁONINY 4/7, 4/11, 10/4, 13/1, 15/7, 17/3 W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STAREGO KNUROWA"

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14.06.2019r.

PRZEBPRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. SPÓŁDZIELCZA 2/2, ŻWIRKI I WIGURY 1/3, SŁONINY 8/1, KOŚCIUSZKI 9/1 W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STAREGO KNUROWA"

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.05.2019r.

PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. KS. A. KOZIEŁKA 40/1, 40/2, 40/3 W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STAREGO KNUROWA"

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


29.05.2019r.

PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. KS. A. KOZIEŁKA 42/3, 42/11, 38/6 W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STAREGO KNUROWA"

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


12.04.2019r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


5.04.2019r.

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 2 I SPÓŁDZIELCZEJ 4 W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


21.03.2019r.

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR C/15 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. STEFANA BATOREGO 10 W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


28.02.2019r.

PEŁNIENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA TECHNICZNEGO ORAZ WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


zamówienia publiczne z 2018 r.


Copyright © 2009 MZGLiA