Ogłoszenia o wyborze oferty

22.01.2018r.

„Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji”- zagospodarowanie terenu-wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynków: ul. Dworcowa 9, ul. Dworcowa 7, ul. Dworcowa 11, ul. Mickiewicza 2, ul. Mickiewicza 6, ul. Dworcowa 15, ul. Sienkiewicza 1

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


20.12.2017r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA W BUDYNKACH USŁUGOWO-HANDLOWYCH PRZY UL. SZPITALNEJ 8 I DWORCOWEJ 38a W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


29.11.2017r.

OBSŁUGA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I UŻYTKOWYCH WRAZ Z ICH OBEJŚCIAMI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW, ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE, W ZAKRESIE WYKONYWANIA BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI

ogłoszenie o wyborze oferty


24.10.2017r.

REMONT WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE LOKALU UŻYTKOWEGO NR 23 i 24 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY AL. PIASTÓW 4 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


24.10.2017r.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


9.10.2017r.

WYKONANIE REMONTU LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. 1 MAJA 2/5, WILSONA 109/4, WOLNOŚCI 41/B/6 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


19.09.2017r.

WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


6.09.2017r.

WYKONANIE REMONTU PRAWEJ CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ PRZY UL. ANTONIEGO SŁONINY 11 W KNUROWIE - ETAP I - REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

ogłoszenie o wyborze oferty


17.08.2017r.

REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 11 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


22.03.2017r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


22.02.2017r.

PEŁNIENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA TECHNICZNEGO ORAZ WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

4.01.2018r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA W BUDYNKACH USŁUGOWO-HANDLOWYCH PRZY UL. SZPITALNEJ 8 I DWORCOWEJ 38a W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


12.12.2017r.

OBSŁUGA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I UŻYTKOWYCH WRAZ Z ICH OBEJŚCIAMI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW, ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE, W ZAKRESIE WYKONYWANIA BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


31.10.2017r.

REMONT WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE LOKALU UŻYTKOWEGO NR 23 i 24 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY AL. PIASTÓW 4 W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


31.10.2017r.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


17.10.2017r.

WYKONANIE REMONTU LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. 1 MAJA 2/5, WILSONA 109/4, WOLNOŚCI 41/B/6 W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


26.09.2017r.

WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


14.09.2017r.

WYKONANIE REMONTU PRAWEJ CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ PRZY UL. ANTONIEGO SŁONINY 11 W KNUROWIE - ETAP I - REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


1.09.2017r.

REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 11 W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


12.04.2017r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


1.03.2017r.

PEŁNIENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA TECHNICZNEGO ORAZ WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Copyright © 2009 MZGLiA