PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 ROKU PROWADZONYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIEOgłoszenia o wyborze oferty

20.12.2018r.

OBSŁUGA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I UŻYTKOWYCH WRAZ Z ICH OBEJŚCIAMI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW, ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE, W ZAKRESIE WYKONYWANIA BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI

ogłoszenie o wyborze oferty

17.12.2018r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA W BUDYNKACH USŁUGOWO-HANDLOWYCH PRZY UL. SZPITALNEJ 8 I DWORCOWEJ 38a W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty

6.11.2018r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - WYDZIELENIE POMIESZCZENIA ŁAZIENKI W LOKALU MIESZKALNYM NR 8 i 10 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. 1-go MAJA 6 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty

31.10.2018r.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty

12.09.2018r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - WYDZIELENIE POMIESZCZENIA ŁAZIENKI W LOKALU MIESZKALNYM NR 8 i 10 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. 1-go MAJA 6 W KNUROWIE

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

11.09.2018r.

REMONT BUDYNKÓW - WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NR 38, 40, 42 i 46 PRZY UL. KS. A. KOZIEŁKA W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty

04.09.2018r.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 38, 40, 42, i 46 W KNUROWIE NA DZIAŁCE NR 1187/2, 1187/1, 1187/3, 1187/4, 1187/8

ogłoszenie o wyborze oferty

29.08.2018r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKANIA NR 1 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. WILSONA 109 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty

23.08.2018r.

PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P-POŻ. - 2 ETAP - W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 8 NA DZIAŁCE 1790/5

ogłoszenie o wyborze oferty

14.08.2018r.

Opracowanie koncepcji w zakresie zmiany istniejącego układu funkcjonalnego i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę lub remont lokali mieszkalnych z podziałem na zadania

ogłoszenie o wyborze oferty

30.07.2018r.

WYKONANIE REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. MICKIEWICZA 9 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty

27.07.2018r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKAŃ NR 3, 8, 10 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 9 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty

27.07.2018r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKAŃ NR 7 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 3 W KNUROWIE ORAZ NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 5 W KNUROWIE WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

ogłoszenie o wyborze oferty

11.07.2018r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKANIA NR 1 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. WILSONA 109 W KNUROWIE

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

11.06.2018r.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO W KNUROWIE PRZY UL. 1 MAJA 11 NA DZIAŁCE NR 634/5

ogłoszenie o wyborze oferty


11.06.2018r.

Opracowanie koncepcji w zakresie zmiany istniejącego układu funkcjonalnego i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę lub remont lokali mieszkalnych z podziałem na zadania

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


17.05.2018r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKAŃ NR 7 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 3 W KNUROWIE ORAZ NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 5 W KNUROWIE WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


17.05.2018r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKAŃ NR 3, 8, 10 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 9 W KNUROWIE

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

9.05.2018r.

WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. OGRODOWA 2/B/6 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


07.05.2018r.

Opracowanie koncepcji w zakresie zmiany istniejącego układu funkcjonalnego i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę lub remont lokali mieszkalnych z podziałem na zadania

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


5.04.2018r.

WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. OGRODOWA 2/B/6 W KNUROWIE

ogłoszenie o unieważnieniu postepowania


5.04.2018r.

„Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji”- zagospodarowanie terenu-wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynków: ul. Dworcowa 9, ul. Dworcowa 7, ul. Dworcowa 11, ul. Mickiewicza 2, ul. Mickiewicza 6, ul. Dworcowa 15, ul. Sienkiewicza 1.

ogłoszenie o wyborze oferty


20.03.2018r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


13.03.2018r.

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH LOKALE UŻYTKOWE WRAZ Z PRZENIESIENIEM UKŁADÓW POMIARU ENERGII DO ZBIORCZEJ TABLICY LICZNIKOWEJ W CZEŚCI USŁUGOWO-HANDLOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. STASZICA 1 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


27.02.2018r.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU W KNUROWIE PRZY UL. ANTONIEGO SŁONINY 11 NA DZIAŁCE 1833/4 - ETAP 2

ogłoszenie o wyborze oferty


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

3.01.2019r.

OBSŁUGA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I UŻYTKOWYCH WRAZ Z ICH OBEJŚCIAMI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW, ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE, W ZAKRESIE WYKONYWANIA BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

3.01.2019r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA W BUDYNKACH USŁUGOWO-HANDLOWYCH PRZY UL. SZPITALNEJ 8 I DWORCOWEJ 38a W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16.11.2018r.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15.11.2018r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - WYDZIELENIE POMIESZCZENIA ŁAZIENKI W LOKALU MIESZKALNYM NR 8 i 10 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. 1-go MAJA 6 W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.09.2018r.

REMONT BUDYNKÓW - WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NR 38, 40, 42 i 46 PRZY UL. KS. A. KOZIEŁKA W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12.09.2018r.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 38, 40, 42, i 46 W KNUROWIE NA DZIAŁCE NR 1187/2, 1187/1, 1187/3, 1187/4, 1187/8

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12.09.2018r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKANIA NR 1 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. WILSONA 109 W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.08.2018r.

PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P-POŻ. - 2 ETAP - W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 8 NA DZIAŁCE 1790/5

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

23.08.2018r.

Opracowanie koncepcji w zakresie zmiany istniejącego układu funkcjonalnego i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę lub remont lokali mieszkalnych z podziałem na zadania

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13.08.2018r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKAŃ NR 3, 8, 10 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 9 W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13.08.2018r.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKAŃ NR 7 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 3 W KNUROWIE ORAZ NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 5 W KNUROWIE WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

9.08.2018r.

WYKONANIE REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. MICKIEWICZA 9 W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

5.07.2018r.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO W KNUROWIE PRZY UL. 1 MAJA 11 NA DZIAŁCE NR 634/5

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


28.05.2018r.

WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. OGRODOWA 2/B/6 W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


13.04.2018r.

„Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji”- zagospodarowanie terenu-wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynków: ul. Dworcowa 9, ul. Dworcowa 7, ul. Dworcowa 11, ul. Mickiewicza 2, ul. Mickiewicza 6, ul. Dworcowa 15, ul. Sienkiewicza 1.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


03.04.2018r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


03.04.2018r.

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH LOKALE UŻYTKOWE WRAZ Z PRZENIESIENIEM UKŁADÓW POMIARU ENERGII DO ZBIORCZEJ TABLICY LICZNIKOWEJ W CZEŚCI USŁUGOWO-HANDLOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. STASZICA 1 W KNUROWIE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


16.03.2018r.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU W KNUROWIE PRZY UL. ANTONIEGO SŁONINY 11 NA DZIAŁCE 1833/4 - ETAP 2

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


zamówienia publiczne z 2017 r.


Copyright © 2009 MZGLiA