Zapytania ofertowe

ZARZĄDZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

TREŚĆ REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

8.04.2019r.

WYKONYWANIE USŁUG PIELĘGNACJI ZIELENI NISKIEJ NA TERENACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


1.02.2019r.

WYKONYWANIE ROBÓT ZDUŃSKICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


1.02.2019r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU MIENIA RUCHOMEGO, OPRÓZNIANIA LOKALI, WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOWYMIAROWYCH Z BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


3.10.2018r.

DOSTAWA I WYMIANA WODOMIERZY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY WRAZ Z WYKONANIEM USŁUGI ROZLICZENIOWEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


12.09.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej nad inwestycją pn.: PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P-POŻ. - 2 ETAP - W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 8 NA DZIAŁCE 1790/5

ogłoszenie o wyborze oferty


12.09.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn.: PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P-POŻ. - 2 ETAP - W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 8 NA DZIAŁCE 1790/5

ogłoszenie o wyborze oferty


12.09.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej nad inwestycją pn.: PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P-POŻ. - 2 ETAP - W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 8 NA DZIAŁCE 1790/5

ogłoszenie o wyborze oferty


29.05.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej nad zadaniami pn.: 1. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKAŃ NR 3, 8, 10 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 9 W KNUROWIE 2. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKAŃ NR 7 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 3 W KNUROWIE ORAZ NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 5 W KNUROWIE WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI 3. WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. OGRODOWA 2/B/6 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


29.05.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad zadaniami pn.: 1. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKAŃ NR 3, 8, 10 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 9 W KNUROWIE 2. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKAŃ NR 7 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 3 W KNUROWIE ORAZ NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 5 W KNUROWIE WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI 3. WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. OGRODOWA 2/B/6 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


29.05.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej nad zadaniami pn.: 1. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKAŃ NR 3, 8, 10 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 9 W KNUROWIE 2. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT MIESZKAŃ NR 7 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 3 W KNUROWIE ORAZ NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. A. SŁONINY 5 W KNUROWIE WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI 3. WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. OGRODOWA 2/B/6 W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


18.04.2018r.

WYKONYWANIE USŁUG PIELĘGNACJI ZIELENI NISKIEJ NA TERENACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


28.02.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej nad inwestycją pn.: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU W KNUROWIE PRZY UL. ANTONIEGO SŁONINY 11 NA DZIAŁCE 1833/4 - ETAP 2

ogłoszenie o wyborze oferty


28.02.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn.: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU W KNUROWIE PRZY UL. ANTONIEGO SŁONINY 11 NA DZIAŁCE 1833/4 - ETAP 2

ogłoszenie o wyborze oferty


28.02.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej nad inwestycją pn.: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU W KNUROWIE PRZY UL. ANTONIEGO SŁONINY 11 NA DZIAŁCE 1833/4 - ETAP 2

ogłoszenie o wyborze oferty


26.01.2018r.

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU MIENIA RUCHOMEGO, OPRÓZNIANIA LOKALI, WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOWYMIAROWYCH Z BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

ogłoszenie o wyborze oferty


Copyright © 2009 MZGLiA