Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie określenia trybu i terminów złożenia oraz wzoru wniosku o wsparcie najemców i dzierżawców

Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie określenia trybu i terminów złożenia oraz wzoru wniosku o wsparcie najemców i dzierżawców korzystających z lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych wchodzących do zasobu gminnego, w związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonym po stanie zagrożenia epidemicznego i wynikających z tego skutków dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Knurowa znajduje się TUTAJ.

Skip to content