Petycja do Ministra Klimatu i Środowiska

SZANOWNI MIESZKAŃCY

BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

zasilanych w ciepło na cele centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody na terenie Knurowa

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji informuje, iż z inicjatywy Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach podjęte zostały działania na rzecz uzyskania rekompensat bezpośrednich do centralnego ogrzewania dla odbiorców ciepła sieciowego
w budynkach wielorodzinnych, jako forma zapobiegania nieuzasadnionemu
i niedopuszczalnemu trendowi podwyżek cen ciepła .

W tej sprawie IGN w dniu 23.02.2023r. wystąpił z apelem do wszystkich związków rewizyjnych, izb oraz stowarzyszeń i federacji zarządców nieruchomości z terenu całego kraju o czynne i pilne włączenie się do inicjatywy przeciwko podwyżkom cen energii.

Jako uzasadnienie celowości tych działań wskazano ochronę mieszkańców przed dalszym wzrostem cen ciepła i konieczność zneutralizowania ich wpływu na pogłębiający się problem ubóstwa energetycznego mieszkańców naszego kraju.

W tym zakresie opracowana została treść PETYCJI do Ministerstwa Klimatu i Środowiska , której egzemplarz załączamy do niniejszej informacji, umieszczając je w Państwa skrzynkach pocztowych.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Petycji i podpisanie jej przez mieszkańców.

Druk zawierający treść petycji można:

  • pobrać w wersji elektronicznej i wydrukować ze strony internetowej Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji : mzglia.pl  (zakładka „Tablica ogłoszeń”)
  • odebrać w wersji papierowej w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych (pok. 15) oraz
    w Administracji w Szczygłowicach w godzinach otwarcia
  • druki petycji zostały również wyłożone na skrzynkach pocztowych w każdej klatce schodowej

Podpisaną PETYCJĘ prosimy zwrócić do MZGLiA
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2023r.

Petycje prosimy składać w sekretariacie MZGLiA lub w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych (pok. 15) albo w Administracji w Szczygłowicach.

Zebrane oryginalne Petycje w terminie do dnia 20 marca 2023r. będą przez nas przekazane  do Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, który złoży je do Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy udziale przedstawicieli związków rewizyjnych, izb oraz stowarzyszeń i federacji zarządców nieruchomości, biorących udział w tej inicjatywie.

Liczymy na Państwa osobiste zaangażowanie się oraz szeroki odzew w sprawie drastycznych podwyżek cen energii poprzez podpisanie jak największej ilości PETYCJI.

Szczegółowe informacje o petycji  zamieszczone zostały na stronie Instytutu Gospodarki  Nieruchomościami pod linkiem:

Klauzula informacyjna przetwarzania danych w związku z petycjami Ministra Klimatu i Środowiska znajduję się pod linkiem: https://bip.mos.gov.pl/skargi-wnioski-petycje/ochrona-danych-osobowych/

Pliki do pobrania

Plik Wielkość pliku Pobrania
doc Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych - PETYCJA 16 KB 2518
odt Petycja-do-Ministra-Klimatu-i-Srodowiska 9 KB 3353
Skip to content