Metropolia

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 27 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej.

Projekt uzyskał pomoc finansową w formie dotacji celowej w oparciu o zawartą w dniu 25.04.2022 r. umowę PI.3152.2.4.2022 z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022.

Inwestycja obejmuje przebudowę pomieszczeń części mieszkalnej z wydzieleniem dodatkowego mieszkania na parterze poprzez zaadoptowanie pomieszczeń gospodarczych oraz powiększenie jednego z mieszkań  na  piętrze  poprzez  adaptację  strychu. Docelowo powstanie 8 lokali mieszkalnych w tym mieszkania jedno  i  dwu-pokojowe  w parterze oraz dwu i trzy-pokojowe na piętrze budynku.

W ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022 w mieszkaniach przewiduje się:

  • wymianę dotychczasowego ogrzewania piecami węglowymi na dwuobiegowe piece gazowe z zamkniętą komorą spalania, pełniące funkcje grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo w ramach prac finansowanych z dotacji przewiduje się demontaż istniejących urządzeń i instalacji (piece na paliwo stałe),
  • wykonanie ocieplenia dachu w części komunikacyjnej oraz w części mieszkalnej adaptowanego strychu i stropu nad piętrem,
  • wykonanie instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.,
  • przebicia w stropach w celu wykonania nowych przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych,
  • budowa kominów wentylacyjnych i spalinowych wraz z czapami kominowymi,
  • montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  • termomodernizacja budynku (ściany zewnętrzne i fundamentowe).

Pozostałe prace, niezwiązane ściśle z ograniczeniem niskiej emisji, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia finansowane będą ze środków własnych gminy oraz środków BGK i obejmują m.in.:

  • przebudowę pomieszczeń części mieszkalnej z wydzieleniem dodatkowych mieszkań w parterze poprzez zaadaptowanie pomieszczeń gospodarczych,
  • powiększenie mieszkań na piętrze poprzez adaptację strychu,
  • wykonanie cokołu z płytek itp.

Wysokość dotacji celowej wynosi 437 500,00 zł,

Skip to content