Petycja do Ministra Klimatu i Środowiska

SZANOWNI MIESZKAŃCY

BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

zasilanych w ciepło na cele centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody na terenie Knurowa

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji informuje, iż z inicjatywy Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach podjęte zostały działania na rzecz uzyskania

Ankieta dotycząca planowanego przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji kompleksowej termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji kolejnych budynków mieszkalnych w Rejonie Starego Knurowa: przy ul. Dworcowej 23, ul. Dworcowej 25 oraz przy ul. Poniatowskiego 2

Gmina Knurów zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej planowanego przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji kompleksowej termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji kolejnych budynków mieszkalnych w Rejonie Starego Knurowa: przy ul. Dworcowej 23, ul. Dworcowej 25 oraz przy ul. Poniatowskiego 2. Przedsięwzięcie jest

Skip to content