Ankieta dotycząca planowanego przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji kompleksowej termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji kolejnych budynków mieszkalnych w Rejonie Starego Knurowa: przy ul. Dworcowej 23, ul. Dworcowej 25 oraz przy ul. Poniatowskiego 2

Gmina Knurów zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej planowanego przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji kompleksowej termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji kolejnych budynków mieszkalnych w Rejonie Starego Knurowa: przy ul. Dworcowej 23, ul. Dworcowej 25 oraz przy ul. Poniatowskiego 2. Przedsięwzięcie jest

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O ULGĘ W OPŁATACH ZA LOKAL UŻYTKOWY

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o ulgę w opłatach za lokal użytkowy.

Tematykę udzielania ulg w Gminie Knurów reguluje Uchwała nr XLIX/721/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17.09.2014r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty