Petycja do Ministra Klimatu i Środowiska

SZANOWNI MIESZKAŃCY

BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

zasilanych w ciepło na cele centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody na terenie Knurowa

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji informuje, iż z inicjatywy Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach podjęte zostały działania na rzecz uzyskania

Skip to content