W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 10 w Knurowie zapraszamy do złożenia pisemnej oferty na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10 w Knurowie”.

Zakres prac obejmuje między innymi:

o Roboty demontażowe i przygotowawcze

o Wykonanie rusztowań roboczych

o Impregnacja i ocieplenie ścian zewnętrznych

o Wymiana parapetów zewnętrznych

o Wymiana opaski chodnikowej

o Remont elementów stolarki

o Remont piwnicznych oświetlaczy betonowych

o Naprawa rynny

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ks. Alojzego Koziełka 51 w Knurowie zapraszamy do złożenia pisemnej oferty na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. ks. Alojzego Koziełka 51 w Knurowie”.

Zakres prac obejmuje między innymi:

– docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,

– ocieplenie stropu pod poddaszem,

– izolację termiczną i przeciwwilgociową ścian piwnic,

– remont opaski chodnikowej wokół budynku,

– wymianę okien piwnic i klatek schodowych,

            W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zwycięstwa 37 w Knurowie zapraszamy do złożenia pisemnej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres robót wyszczególniony w tabeli 6 i stopniu pilności II Ekspertyzy Technicznej ET 1725/III/2023 pn. „Ekspertyza stanu dotycząca bezpieczeństwa konstrukcji budynku zlokalizowanego przy ul. Zwycięstwa 37 w Knurowie”oraz Decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27.03.2024r.tj.:

– konserwacja belek stropowych w piwnicach z ewentualnym podparciem najbardziej   uszkodzonych belek,

–    wzmocnienie lub wymiana spróchniałych belek stropowych,

–    konserwacja barierek stalowych balkonów.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania z uwzględnieniem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót

Petycja do Ministra Klimatu i Środowiska

SZANOWNI MIESZKAŃCY

BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

zasilanych w ciepło na cele centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody na terenie Knurowa

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji informuje, iż z inicjatywy Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach podjęte zostały działania na rzecz uzyskania

Skip to content