Strona główna

 

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA) działa jako zakład budżetowy. Zajmuje się administrowaniem mieszkaniowym zasobem gminy Knurów i należącymi do niej lokalami użytkowymi, w tym prowadzeniem zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących oraz usługami związanymi z utrzymywaniem w należytym stanie administrowanych nieruchomości.

 

MZGLiA realizuje ponadto politykę mieszkaniową gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej poprzez wynajem lokali mieszkalnych. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji współpracuje także z Urzędem Miasta i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Knurowie w zakresie dodatków mieszkaniowych i pomocy finansowej dla osób zamieszkujących w gminnym zasobie mieszkaniowym.

 

Odrębną kategorią zadań jakimi zajmuje się MZGLiA jest zarządzanie na zlecenie wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Knurowa.


Ostatnio opublikowane

Skip to content