Informacja

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
na której publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych
przez Laboratorium Badań środowiskowych NetWorkS!, a także adres do kontaktu:
laboratorium@networks.pllaboratorium@networks.pl

Skip to content