Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie informuje, że na stronie https://e-propublico.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o wszczęciu postępowania “Wykonywanie usług gospodarczych, utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierskiej w budynkach użytkowych i budynku mieszkalno – użytkowym zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie”.

Skip to content