W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 10 w Knurowie zapraszamy do złożenia pisemnej oferty na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10 w Knurowie”.

Zakres prac obejmuje między innymi:

o Roboty demontażowe i przygotowawcze

o Wykonanie rusztowań roboczych

o Impregnacja i ocieplenie ścian zewnętrznych

o Wymiana parapetów zewnętrznych

o Wymiana opaski chodnikowej

o Remont elementów stolarki

o Remont piwnicznych oświetlaczy betonowych

o Naprawa rynny

o Uporządkowanie przewodów na elewacji

o Konserwacja elementów drewnianych elewacji

o Prace towarzyszące i wynikające z technologii prowadzenia prac.

Szczegółowy zakres prac określony został w załączonych do niniejszego ogłoszenia dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

Ofertę proszę złożyć na załączonym formularzu wraz z kosztorysem ofertowym w terminie do 14.06.2024r. do godz. 13.00 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie z siedzibą przy ul. Floriana 4, 44-190 Knurów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mail: mzglia@mzglia.pl.

Pliki do pobrania

Plik Wielkość pliku Pobrania
zip Projekt_przedmiar_wzor_oferty_Dworcowa 10 3 MB 23
Skip to content