W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ks. Alojzego Koziełka 51 w Knurowie zapraszamy do złożenia pisemnej oferty na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. ks. Alojzego Koziełka 51 w Knurowie”.

Zakres prac obejmuje między innymi:

– docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,

– ocieplenie stropu pod poddaszem,

– izolację termiczną i przeciwwilgociową ścian piwnic,

– remont opaski chodnikowej wokół budynku,

– wymianę okien piwnic i klatek schodowych,

– wymianę drzwi wejściowych,

– malowanie ścian klatki schodowej,

– remont kominów ponad dachem,

– remont balkonów,

– prace towarzyszące i wynikające z technologii prowadzenia prac.

Szczegółowy zakres prac określony został w załączonych do niniejszego ogłoszenia dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

Ofertę proszę złożyć na załączonym formularzu wraz z kosztorysem ofertowym w terminie do 14.06.2024r. do godz. 13.00 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie z siedzibą przy ul. Floriana 4, 44-190 Knurów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mail: mzglia@mzglia.pl.

Pliki do pobrania

Plik Wielkość pliku Pobrania
zip Projekt_przedmiar_wzor_oferty_kozielka_51 3 MB 17
Skip to content