W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zwycięstwa 37 w Knurowie zapraszamy do złożenia pisemnej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres robót wyszczególniony w tabeli 6 i stopniu pilności II Ekspertyzy Technicznej ET 1725/III/2023 pn. „Ekspertyza stanu dotycząca bezpieczeństwa konstrukcji budynku zlokalizowanego przy ul. Zwycięstwa 37 w Knurowie”oraz Decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27.03.2024r.tj.:

– konserwacja belek stropowych w piwnicach z ewentualnym podparciem najbardziej   uszkodzonych belek,

–    wzmocnienie lub wymiana spróchniałych belek stropowych,

–    konserwacja barierek stalowych balkonów.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania z uwzględnieniem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę,  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar i kosztorys inwestorski wykonane w ilości po 3 egz.  Zakres prac projektowych obejmuje również obowiązek złożenia w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zwycięstwa 37 w Knurowie kompletnej dokumentacji wraz
z wnioskiem i załącznikami w odpowiednich organach administracji architektoniczno-budowlanej
z uzyskaniem prawomocnej decyzji lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę ww. organów. 

Część opisową i graficzną dokumentacji należy zapisać w wersji elektronicznej z dołączeniem nagrania na nośniku elektronicznym. Pliki powinny zostać zapisane w następujących formatach: rysunki w formacie DWG lub DXF; tekst w formacie ODT lub DOCX, przedmiary i kosztorysy (format edytowalny np. DOCX lub XLS) oraz całość w formacie pdf (dla pojedynczego pliku pdf nie więcej niż 10 MB).

Z uwagi termin wykonania ww. robót, wyznaczony przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Ofertę proszę złożyć na załączonym formularzu w terminie do 15.05.2024r. do godz. 10.00 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie z siedzibą przy ul. Floriana 4, 44-190 Knurów lub pocztą elektroniczną na adres mail: mzglia@mzglia.pl.

W załączeniu Ekspertyza Techniczna, Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz formularz ofertowy.

Pliki do pobrania

Plik Wielkość pliku Pobrania
zip zwycięstwa 37 15 MB 24
Skip to content